+

Διαχείριση Μελών

     Το πρόγραμμα Διαχείρισης Μελών είναι μια Online εφαρμογή που εγκαθίσταται στους servers της εταιρία σας ή στους δικούς μας servers, και η οποία διαχειρίζεται τα μέλη ή τους πελάτες της εταιρίας σας.

  • Διαχείριση Μελών
  • Διαχείριση Μελών
  • Διαχείριση Μελών
  • Διαχείριση Μελών

Χαρακτηριστικά Σελίδας

  • Php 5.3
  • Html 5
  • Css 3
  • Javacript
  • Jquery
  • Oracle

Λίγα Λόγια

     Το πρόγραμμα Διαχείρισης Μελών είναι μια Online εφαρμογή, η οποία εγκαθίσταται στους servers της εταιρία σας ή στους δικούς μας servers. Με το πρόγραμμα αυτό, μπορείτε να εισάγετε τα μέλη/πελάτες σας, να εισάγετε τους προμηθευτές σας, να βγάλετε αποδείξεις, και γενικά να διαχειριστείτε όλα τα οικονομικά της εταιρίας σας.

Σκοπός Προγράμματος

     Σκοπός του προγράμματος είναι η εταιρία σας να μπορεί να διαχειριστεί όλα τα οικονομικά της με απλό και φιλικό τρόπο. Μέσω του προγράμματος με ασφάλεια (κρυπτογράφηση) μπορούν να γίνουν όλες οι συναλλαγές και η διαχείριση των μελών/πελατών. Τέλος σκοπός του προγράμματος είναι η ψηφιοποίηση όλων των βιβλίων σας σε μια βάση μέσω της οποίας εύκολα και γρήγορα θα μπορείτε να διαχειριστείτε τα πάντα.

← Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα → Portfolio